Cấu hình loa Focal Inside được thiết kế theo chuẩn các đời xe Mercedes-Benz C-Class quốc tế. Vì vậy, các phiên bản đang bán tại Việt Nam sẽ có một số thay đổi nhỏ về mã loa trong cấu hình. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0815 355 355 để nhận tư vấn chi tiết và chính xác nhất theo đời xe đang đi.


8646 Loa trung tâm Focal Inside ICC MBZ 100 Mercedes

8646 Loa trung tâm Focal Inside ICC MBZ 100 Mercedes

Loa trung tâm Focal Inside ICC MBZ 100 Mercedes Focal là thương hiệu âm thanh của Pháp, thành lập t..

8647 Loa cánh phân tần Focal Inside IS MBZ 100 Mercedes

8647 Loa cánh phân tần Focal Inside IS MBZ 100 Mercedes

Loa cánh phân tần Focal Inside IS MBZ 100 Mercedes Focal là thương hiệu âm thanh của Pháp, thành lậ..

8648 Loa đồng trục Focal Inside IC MBZ 100 Mercedes

8648 Loa đồng trục Focal Inside IC MBZ 100 Mercedes

Loa đồng trục Focal Inside IC MBZ 100 Mercedes Focal là thương hiệu âm thanh của Pháp, thành lập từ..

8649 Loa đồng trục SURROUND Focal Inside ICR MBZ 100 Mercedes

8649 Loa đồng trục SURROUND Focal Inside ICR MBZ 100 Mercedes

Loa đồng trục SURROUND Focal Inside ICRR MBZ 100 Mercedes Focal là thương hiệu âm thanh của Pháp, t..

8650 Loa subwoofer Focal ISUB MBZ 2

8650 Loa subwoofer Focal ISUB MBZ 2

Loa subwoofer Focal ISUB MBZ 2 Focal là thương hiệu âm thanh của Pháp, thành lập từ năm 1970. Được ..

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)