Đèn phản quang LED

Việc lắp đặt Đèn phản quang LED rất đơn giản và không liên quan đến bất cứ yêu cầu kỹ thuật nào về công nghệ, điện, cơ khí…Giảm thiểu đến mức tối đa chi phí phát sinh. Tóm lại việc sử dụng Đèn phản quang LED sẽ mang lại nhiều lợi ích so với đèn phản quang bình thường:

1. Đèn phản quang LED sử dụng bóng đèn led giúp tăng cường độ sáng hơn so với bóng đèn nguyên bản.

2. Giảm thiểu số lượng bóng đèn sử dụng do đó tiết kiệm chi phí mua bóng đèn, Tiết kiệm 50% lượng điện sử dụng do giảm số lượng bóng đèn.

4. Giảm chi phí nhân công thay thế bóng đèn hư đồng thời giảm lượng chất thải nguy hại phát sinh từ bóng đèn hư. Giảm chi phí thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại. Có lợi cho môi trường.

5. Đặc biệt đèn phản quang LED tạo nên sự khác biệt cho chiếc xe của bạn.

Đèn phản quang LED, Den phan quang LED